Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Zonalpelargon/Zonal
 Namn/Name: Triumph de Nancy
 Info: Köpt år 2003 från plantaffär specialiserad på bl a pelargoner. Plantan borde ha dubbla
 blommor.../The flowers should be double