Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Gamla svenska sorter/Old swedish variety
 Namn/Name: StadtBern