Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Hybrid mellan zonal och hängpelargon/Hybrid between zonal and ivy leaf
 Namn/Name: Solo