Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Dvärg,miniatyr/Dwarf,mini
 Namn/Name: Royal Norfolk