Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Primärhybrid/Pelargonium species hybrid
 Namn/Name: P.x Deerwood Lavender Lass


Bild kommer/No picture at the moment