Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Vildpelargon/Pelargonium species
 Namn/Name: P.grandiflorum