Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Zonalpelargon/Zonals
 Namn/Name: Odensjö Nicola Maiden

 Med sol blir den mer rosa...

 Lite ljusare utan sol...