Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Zonalpelargon/Zonals
 Namn/Name: Odensjö Liesel


 Liesel fullt utslagen och när den stått i sol. Liesel in full bloom in the sun.