Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Okända sorter/Unknown
 Namn/Name: Morfars stora röda/Grandpa's big red