Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Äggskalspelargon/Egg-shell flowered
 Namn/Name: Irma

Bild kommer/No picture at the moment
Bild kommer/No picture at the moment