Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Hybrid med P.frutetorum som en av föräldrarna/Hybrid with P.frutetorum as one of the parents.
 Namn/Name: Honeywood Suzanne