Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Äggskalspelargon/Egg-shell flowered
 Namn/Name: Golden Anniversery


En sportad variand/This one a sport.