Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Gamla svenska sorter-dvärg,miniatyr/Old swedish variety-Dwarf,mini
 Namn/Name: Friesdorf/Smålandspelargon/Hitler/Ryska Maja/Eva Braun
 Info: Introducerad från Tyskland efter 2:a världskriget/ Imported to Sweden from Germany after second world war.