Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Zonalpelargon/Zonals
 Namn/Name: Drottning Ingrid (Esther)

 Drottningen då hon fått lite sol...

 och utan.