Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page...

 Kategori: Fågeläggs-Äggskalspelargon/Bird's egg flowered
 Namn/Name: Countess Di Pralormo