Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Gamla svenska sorter - rosenknopp/Old swedish zonal - Rosebud
 Namn/Name: Bornholm