Till Fias pelargoner - Första sidan...
To Fia's pelargoniums - First page... Kategori: Brokbladig-Dekorationsblad/Fancy leaf (Silver Tri-color)
 Namn/Name: Aunty Julia